MIJN DOELSTELLINGEN


Ik wil inzetten op preventieve en betaalbare geneeskunde. Door de medische vooruitgang en de verbetering van het levenspeil leven we steeds beter en langer. De realisatie van deze gezondheidswinst is onder andere mogelijk op basis van preventieve gezondheidszorg. De meest voorkomende doodsoorzaken zijn namelijk ziekten die niet zelden kunnen voorkomen worden: kanker, hart- en vaatziekten en chronische aandoeningen. Het gebruik van ziektepreventie, gezondheidspromotie en vroegdetectie zijn hiervoor cruciale instrumenten waarop men in de eerstelijnszorg moet inzetten. Huisartsen worden binnen deze preventieve gezondheidszorg aangeduid als de sleutelfiguren die moeten werken met preventieprogramma's rond roken, drinken, vaccinatie, kanker, gezonde levensstijl, diabetes, enz. 

Vanuit het beleid kunnen hier zeker ondersteuning en inspanningen gerealiseerd worden. Specifiek wil ik meewerken aan een multicultureel gezondheidsbeleid en streven naar een 'zorg op maat'. Door in te zetten op deze zorg op maat tracht ik hier verandering in te brengen en meer gezondheidswinst te realiseren.


Zelfhulpgroepen voor mensen met een zelfde aandoening en/of hun familieleden kunnen een enorme steun betekenen. Mensen die hetzelfde meemaken kunnen elkaar goed begrijpen. Ze kunnen ervaringen en tips uitwisselen over hoe je beter met een bepaald probleem omgaat. De empathie, het gevoel van samenhorigheid en medeleven zijn belangrijke waarden als je met ziekte wordt geconfronteerd. 

Veel zelfhulpgroepen verstrekken ook informatie voor het ruimere publiek. Dit helpt het taboe rond de aandoening te doorbreken en de mensen die erdoor getroffen worden uit hun isolement te halen. 

Waar een WIJ is, is een weg! Ik wil hier vanuit de politiek heel veel energie in investeren want lotgenotencontact is altijd belangrijk!


Brugge is veel meer dan het 'gouden ei'. De randgemeenten, waar soms meer inwoners zijn dan in het centrum van Brugge, verdienen meer aandacht en participatie. Investeren in jeugdwerking, lokale verenigingen en in senioren vind ik dan ook superbelangrijk. Lokale initiatieven verdienen dan ook de volle aandacht. Ik wil hier zeker ook een pleidooi voeren voor Noord Brugge, een regio die meer investeringen verdient.

De senioren maken meer dan een kwart van de bevolking uit in Brugge. Dankzij de inzet en de vele inspanningen van deze mensen staan we vandaag waar we staan en moeten we nog meer doen om te voorzien in hun noden en behoeften.         We moeten de mensen aanmoedigen om uit hun isolement te komen. Dit kan via een betere ondersteuning van het verenigingsleven, via digitale communicatie, via een goed georganiseerde mantelzorg, ...